บาคาร่าออนไลน์ ธกส. ปิดธนาคาร 11 สาขา ป้องกันโควิด-19 ระบาด

บาคาร่าออนไลน์ ธกส. ปิดธนาคาร 11 สาขา ป้องกันโควิด-19 ระบาด

ธ.ก.ส. แจ้งปิดการให้บริการ ธ.ก.ส. สาขาในห้างสรรพ บาคาร่าออนไลน์ สินค้าและบางสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 สาขา เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2563 โดยลูกค้าสามารถใช้บริการทาง ธ.ก.ส. A-Mobile และช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ  พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยมาตรการความปลอดภัยและความสะอาดในพื้นที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เปิดเผยว่า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายที่มีการแพร่ระบาดได้ง่ายนั้น ธ.ก.ส. คำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการและสุขภาพของลูกค้า จึงได้ขอปิดการให้บริการ ธ.ก.ส. สาขาในห้างสรรพสินค้าและบางสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว จำนวน 11 สาขา ได้แก่ สาขาสยามสแควร์วัน บิ๊กซีดาวคะนอง เดอะสตรีท ดิโอลด์สยามพลาซ่า เดอะมอลล์ รามคำแหง แฮปปี้แลนด์  เดอะโคสท์บางนา สถานีขนส่งสายใต้ สถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 ขนส่งหมอชิต และตลาดยิ่งเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 เมษายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile เครื่อง ATM CDM เครื่องปรับสมุดบัญชี Banking Agent ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven   ตู้บุญเติม ตู้เติมสบาย ไปรษณีย์ไทยได้ตามปกติ หรือใช้บริการได้ที่สาขาอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยสามารถค้นหาที่ตั้งของสาขาที่เปิดให้บริการได้ทางเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือสอบถามข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ ได้ทาง Call Center  02 555 0555

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่สาขาเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการของลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งจุดคัดกรอง  การทำความสะอาดสถานที่และบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น บานประตู เคาน์เตอร์ แป้นพิมพ์ และเครื่องถอน/ฝากเงิน เป็นต้น รวมถึงได้มีการจัดที่นั่งและที่พักคอยลูกค้าให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามหลัก Social Distancing และหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากัน เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค โดย ธ.ก.ส. พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกท่านให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กัน

ไลอ้อน แอร์ เลื่อนวันเร็วขึ้น กลับมาบินต่อ 15 เม.ษ. นี้ จากกรณีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ออกประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากจำนวนผู้โดยสาร ที่ใช้บริการในการเดินทางลดลง หรือไม่มีมีการเดินทางในวันทำการบินเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์มีแผนจะกลับมาทำการบินในทุกเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่ม คลิก https://bit.ly/2U7SIgZ

ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ปิดเข้าสักการะชั่วคราว ถึง 15 เม.ย.63

จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศปิดสถานที่ เพื่อความปลอดภัย พร้อมแนะนำให้ประชาชนหยุดกิจกรรม หรือใช้วิธีทำงานจากที่บ้าน สร้างระยะห่างทางสังคม(social distancing) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นั้น

ล่าสุดวันที่ 23 มีนาคม ทางศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศขอปิดการเข้าสักการะ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จุฬาฯ ประกาศพบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 เป็นรายที่ 2 วันนี้ (23 มี.ค.) คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศว่า พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 เป็นรายที่สองของจุฬาฯ มีเนื้อหาดังนี้

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งมาที่ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ศาสตราจารย์ นายแพทย์  ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ว่ามีนิสิตของคณะฯ 1 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ขณะนี้ นิสิตคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในกรณีพบ

ผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางรถและทางราง อาทิ การเชื่อมยะลา – เบตง – สนามบินเบตง ซึ่งในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 สนามบินเบตงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในพื้นที่ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการขยายช่องทางจราจรเป็น 4 เลน ในโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางเลี่ยงเมือง จังหวัดยะลา การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 410 และ 4326 ตอนตะบิงติงงี – สนามบินเบตง การพัฒนาเส้นทางเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ – ด่านชายแดน รวมทั้งการบริการรถไฟ ขบวนรถไฟ “ทักษิณารัถย์” ทั้งการเพิ่มระยะทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ ไปถึงสถานีสุไหงโก-ลก การเพิ่มจำนวนรถตู้รถไฟ เป็นต้น บาคาร่าออนไลน์